بزرگترین نمایشگاه ماشین در کشور با 10 سال سابقه کار بین المللی

بزرگترین نمایشگاه ماشین در کشور با 10 سال سابقه کار بین المللی بزرگترین نمایشگاه ماشین
در کشور با 10 سال سابقه کار بین المللی بزرگترین نمایشگاه ماشین در کشور با 10 سال سابقه کار بین المللی

جدیدترین مطالب سایت

بروزترین و جدیدترین های ماشین

بیش از 15.000 مشتریان راضی در 6 سال!

تاریخچه مختصری از زندگی اظهار نظر رسمی از زندگی اظهار نظر رسمی

نظر شخصی

وسسه بیمه‌ی ایمنی بزرگراه‌ها (IIHS) مدل‌هایی که بیشترین امتیاز ایمنی یعنی Top Safety Pick+ را به دست آورده‌اند برای سال ۲۰۱۷ معرفی کرده و از امسال هر خودرو به منظور دست یافتن بیشترین امتیاز ایمنی باید در بخش بررسی چراغ‌های جلو نیز امتیاز خوب یا قابل‌قبول را کسب نماید. دیگر پارامترهای تست‌های تصادف تغییری نکرده است به این معنی که خودروها باید در تست اورلپ کوچک جلو، اورلپ متوسط جلو، جانبی، استحکام سقف و تست های حفاظت از سر و… بالاترین امتیاز را به دست بیاورند.

امید حاجی لو مدرس دانشگاه, مهندس مکانیک
نظر آقای امید حاجی لو

وسسه بیمه‌ی ایمنی بزرگراه‌ها (IIHS) مدل‌هایی که بیشترین امتیاز ایمنی یعنی Top Safety Pick+ را به دست آورده‌اند برای سال ۲۰۱۷ معرفی کرده و از امسال هر خودرو به منظور دست یافتن بیشترین امتیاز ایمنی باید در بخش بررسی چراغ‌های جلو نیز امتیاز خوب یا قابل‌قبول را کسب نماید. دیگر پارامترهای تست‌های تصادف تغییری نکرده است به این معنی که خودروها باید در تست اورلپ کوچک جلو، اورلپ متوسط جلو، جانبی، استحکام سقف و تست های حفاظت از سر و… بالاترین امتیاز را به دست بیاورند.

نگین احمدی مدرس دانشگاه, مهندس برق

021-77044100/09121114468/09125584500

: آدرس :

تماس با ما
با ما در تماس باشید!
021-77044100